४

केसहरू

Fangchenggang शहर Hengli Haiyue बिक्री विभाग

उत्पादनहरू:वास्तविक पत्थर रंग

निर्माण क्षेत्र:२०,००० ㎡

निर्माण समय:२०१९

Fangchenggang-शहर-Hengli-Haiyue-बिक्री-विभाग-1
Fangchenggang-शहर-Hengli-Haiyue-बिक्री-विभाग-3
Fangchenggang-शहर-Hengli-Haiyue-बिक्री-विभाग-2

पोस्ट समय: मे-29-2023