४

कम्पनी सेवाहरू

सेवा-2

01

उत्पादन कारखाना निरीक्षण रिपोर्ट।

सेवा-१

02

तेस्रो पक्ष परीक्षण रिपोर्ट।

सेवा-9

03

ग्राहकको परियोजना स्थितिमा आधारित निर्माण समाधानहरू प्रदान गर्नुहोस्।

सेवा-३

04

उत्पादन सूत्र अनुकूलन सेवा।

सेवा-8

05

उत्पादन प्याकेजिङ अनुकूलन सेवाहरू।

सेवा-5

06

विदेशी व्यापार पूर्व बिक्री, बिक्री समयमा, र बिक्री पछि सेवाहरू।

सेवा - 10

07

उत्पादन गुणस्तर आश्वासन सेवाहरू।

सेवा-7

08

नि: शुल्क नमूना पठाउने सेवा।